Get Adobe Flash player

123

 แบบฟอร์ม

 

ปกแผน

 

logo-sansinsai

 

083748
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6
6
2923
83748

icon update1 ผลการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด 2556


 icon update1  ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง "การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล


 icon update1 “โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น” เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองขอนแก่น ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอีสาน ดำเนินงานโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเปิดให้เข้าชม ในจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดรับสมัครมัคคุเทศก์ dow(ผู้นำชมโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น) ประจำปี 2556 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555new


icon update1 เอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 (26/11/12) downew


icon update1 ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (23/11/12) downew


animated favicon1  ผลการกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2555 “ พระนางศรีเกมส์ ” เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ